ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ

Մկրտութիւն, Հաղորդութիւն, Պսակ, Ապաշխարութիւն

ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ*

  ԿԱՆՈՆ ԿԵՆԴԱՆԱՐԱՐ ՍՈՒՐԲ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ   ԿԱՆՈՆ ԴՐՈՇՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ       Մկրտութիւն բառը կը նշանակէ լուացում, մաքրութիւն։ Բայց կրօնական իմաստով՝ կը նշ...

Կարդալ աւելին

ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ   ԽՈՍՏՈՎԱՆԱՆՔ   Հաղորդուիլ կը նշանակէ բանի մը մասնակից, կամ կցորդ ըլլալ, այսինքն՝ միանալ. իսկ հոս՝ կը նշանակէ խորհրդաբար միանալ Յիսո...

Կարդալ աւելին

ՊՍԱԿ*

ԿԱՆՈՆ ՆՇԱՆ ՕՐՀՆԵԼՈՒ   ԿԱՆՈՆ ՊՍԱԿԻ   Ամուսնութիւնը խորհուրդ է, որովհետեւ այր ու կնոջ միաւորութիւնը կ՚օրհնուի եւ կը կնքուի Աստուծոյ անունով։ Աստուծո...

Կարդալ աւելին

ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆ

Աշխարհել կը նշանակէ հեծել, հեծեծել, այսինքն զղջումով լալ եղած սխալի մը, յանցանքի մը, վնասի մը վրայ։ Ապա+աշխարհել կը նշանակէ հեծեծել, զղջալ, լալ կատարո...

Կարդալ աւելին