ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ

Մկրտութիւն, Հաղորդութիւն, Պսակ, Ապաշխարութիւն

Կարդալ աւելին

Աղօթքներ

1. Աղօթք Որդիին 2. Աղօթք առաքինութիւն խնդրելու 3. Առաւօտեան աղօթք 4. Առաւօտեան խնդրանք 5. Կատարելութեան խնդրանք 6. Կանուխ առաւօտեան աղօթք 7. «Հա...

Կարդալ աւելին