ՔԵՐՄԷՍ 2019

Այս տարուայ
Ս. ՅԱԿՈԲԻ ՔԵՐՄԷՍը
տեղի պիտի ունենայ
23-14-25 Օգոստոս 2019-ին՝
Վերափոխումն Ս. Աստուածածնի տօնին յաջորդող շաբաթավերջը։