Մասնակցէ՛

Դո՛ւն ես եկեղեցին։ 

Ներկայութեամբդ ու նեցուկովդ մա՛ս կազմէ համայնքիդ վերելքի աշխատանքներուն։

Յաւելեալ տեղեկութեան համար կապուէ՛ մեզի հետ։