Յիսնակէն Ետք Երկրորդ Կիրակի

11.30.2018

Կիրակնօրեայ Ընթերցումներ... էջ 1 Քահանայական Ձեռնադրութեան Աղօթք... էջ 3 Աղօթք Խաղաղութեան... էջ 3 Ծանուցումներ... էջ 4
Ներբեռնել