ՄՈՆԹՐԷԱԼԻ ՀԱՅ ԿԵԴՐՈՆԻ «ԱՐԹՕ եւ ԱԼԻՍ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ» ՃԱՇԱՍՐԱՀ

Մոնթրէալի Հայ Կեդրոնի Ճաշասրահը հայկական համադամ ճաշեր կը սպասարկէ հանրութեան շաբաթը 3 օր՝
+ Չորեքշաբթի երեկոյ,
+ Ուրբաթ երեկոյ,
+ Կիրակի կէսօր։

 

Ան նաեւ կը ստանձնէ Հայ Կեդրոնի բոլոր ձեռնարկներու եւ զանազան առիթներու ճաշի մատակարարումը։

 

Տեղեր ապահովելու համար դիմեցէք խոհարարապետին` Պրն. Րաֆֆի Անտոնեանին.

Հեռաձայն՝ 514 653 8870
                 514 904 0708
հեռապատճէն՝ 514 331 8552։