ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

 

ՏԷՐ ՀՕՐ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Արժ. Տէր Գառնիկ Քհնյ. Գոյունեան
հեռախօս՝ 514 331 5445 x203
բջիջային՝ 514 909 5203
հեռապատճէն՝ 514 331 8552
ե-հասցէ՝ karnig.koyounian@sourphagop.net

 

 

 

ԴԻՒԱՆԱՏՈՒՆ

Կարօ Սրկ. Նոխուտեան
հեռախօս՝ 514 331 5445 x202
հեռապատճէն՝ 514 331 8552
ե-հասցէ՝ eglise@sourphagop.net